Różnorodność w pracy i na co dzień
Program, który da Twoim pracownikom szansę zapoznania się z różnymi wymiarami i rodzajami różnic między ludźmi, nauczy jak wyjść poza stereotypowe reakcje na odmienność i pokaże jak optymalnie wykorzystywać potencjał drzemiący w zróżnicowanych pod wieloma względami zespołach pracowników dla lepszej i bardziej efektywnej współpracy.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie różnorodnością i wprowadzanie w życie zasad dobrej koleżeńskiej współpracy między wszystkimi niezależnie od dzielących ich różnic fizycznych, psychicznych, zachowawczych czy emocjonalnych. Może być również przydatne dla wszystkich pracowników na różnych szczeblach struktury organizacyjnej, zwłaszcza tam, gdzie duża różnorodność pomiędzy pracownikami ogrywa ważną rolę we współpracy w zespołach.
Jakie efekty daje szkolenie?
nauczą się rozpoznawać stereotypowe reakcje w stosunku do zachowań, postaw i obyczajów innych osób
będą potrafili ocenić własne tendencje i reakcje na odmienność i różnorodność postaw i zachowań innych
wypracują sposoby dobrej współpracy w warunkach zróżnicowanych zespołów pracowników
Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy:
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Program opracowany został we współpracy z The Peer Learning Institute. SkillsCorner jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce oferuje ten unikalny program swoim Klientom.
szeroki przegląd pojęcia różnorodności w organizacjach i jej roli w jakości i wydajności pracy
wypracowanie nawyków i postaw pośród pracowników dla lepszej współpracy w zespołach i w całej organizacji oraz wprowadzenie ich w życie
• informacje przedstawione przez uczestników jako materiał do dyskusji i analizy
• metoda małych grup samouczących się, która zapewnia wysoką efektywność uczenia i przełożenia teorii na zachowania w praktyce

Plan szkolenia
warsztat wprowadzający
praca w małych grupach samouczących się
warsztat końcowy
Kto prowadzi szkolenie?
Doświadczony ekspert ds. rozwoju organizacyjnego i coach menedżerów na arenie międzynarodowej.
Współpracuje z szefami i zespołami wykonawczymi wielu instytucji pomagając im zwiększać ich potencjał przywódczy i budować elastyczne style kierowania, które pozwalają im skutecznie radzić sobie z rosnącą złożonością relacji wewnętrznych i zewnętrznych w dzisiejszym skomplikowanym świecie.
Piotr Koryński
Współzałożyciel i dyrektor programowy The Peer Learning Institute w USA,
który promuje alternatywne sposoby profesjonalnego rozwoju i nabywania umiejętności w małych zespołach.

Prowadzi warsztaty szkoleniowe i sesje doradcze dla firm prywatnych, agencji rządowych i instytucji pozarządowych.
Certyfikowany ekspert w zakresie grup prospołecznych (Prosocial Facilitation), odporności na zmiany (Immunity to Change), wywiadu motywacyjnego (Motivational Interviewing), coachingu rozwojowego (developmental coaching) i dynamiki strukturalnej (Structural Dynamics).
Absolwent Ohio State University i Kellogg School of Management (Northwestern University).
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie