Budowanie skutecznych strategii w biznesie
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie przez przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu przygotowywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych.
Do kogo skierowane szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej przedsiębiorstw:
Właścicieli firm
Osób zarządzających
Osób na stanowiskach kierowniczych
Osób na stanowiskach specjalistycznych
Jakie efekty daje szkolenie?
Zdobądź umiejętność rozwiązywania problemów biznesowych
dzięki zastosowaniu metody ustalania spójnych celów i strategii dla organizacji.
Naucz się samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o ustalone wartości, misję i wizję firmy.
Uczestnik po szkoleniu:
wie, czym jest misja i wizja, oraz potrafi rozróżnić jedno od drugiego
zna zasadę tworzenia wizji oraz misji dla firmy
zna metodę ustalania wspólnych wartości w firmie
zna prawidłowy i efektywny sposób opracowywania strategii
zna metodę wdrażania strategii w życie poprzez cele i plany zadań
Uczestnik potrafi:
stworzyć prawidłowo skonstruowaną wizję i misję firmy
wypracować zespołowo zestaw wartości w firmie
rozpisać wartości na zachowania na każdym stanowisku pracy w firmie
przygotować strategie według potrzeb
wdrożyć różne strategie
ustalić cele w organizacji i plan zadań
nadzorować realizację zadań
Co wyróżnia nasze szkolenie?
zajęcia w formie warsztatów
wzory dokumentów
do wykorzystania w pracy
konkretne rozwiązania dla każdej firmy
Plan szkolenia
Indywidualnie dostosowany program szkolenia
Część teoretyczna i praktyczna
Przykładowy program w załączniku
pobierz szczegółowy plan szkolenia
Kto prowadzi szkolenie?
Grzegorz Żołędziewski
Posiada ponad 25 lat bogatego doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, głównie w dużych firmach międzynarodowych, na czym opiera swój kapitał doradczy i szkoleniowy.
Od ponad 25 lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu doradztwa i szkoleń, w tym w ramach własnej działalności WHY Business Consulting jak i firm, dla których pracował.

Główne obszary specjalizacji:
Wypracowywanie misji, wizji i strategii dla całych firm, oddziałów czy nawet zespołów funkcjonalnych.
Analiza Value Chain i optymalizacja kanałów dystrybucji (także międzynarodowo).
Projekty Business Development (włącznie z "green field" i "start-up").
Plany biznesowe z budżetami i raportami.
Controlling – weryfikacja w poszukiwaniu efektywniejszych raportów.
Internal Control – procesy i procedury.
Zapobieganie nadużyciom finansowym w firmach.
Zarządzanie w kryzysie i przygotowanie do recesji.
Ogólnie szukanie bardziej efektywnych rozwiązań w żądanym zakresie – Status Quo Challenge.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie