Przeciwdziałanie mobbingowi
Szkolenie poświęcone zjawisku mobbingu, w tym zachowaniom mobbingowym, przejawom i fazom mobbingu, a także skutkom, jakie mogą z niego wyniknąć.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej, managerów, liderów zespołów oraz pracowników działów HR.
Jakie efekty daje szkolenie?
Dzięki szkoleniu uczestnicy:
Poznają pojęcie mobbingu w ujęciu prawnym i psychologicznym.
Zdobędą wiedzę, umożliwiającą identyfikowanie przypadków mobbingu w zespole.
Przećwiczą sposoby zapobiegania mobbingowi w organizacji.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Forma warsztatowa z elementami wykładu.
Nacisk na praktyczne aspekty mobbingu.
Pomoc przy wdrożeniu realnych zmian w organizacji.
Plan szkolenia
Pojęcie mobbingu: definicja ustawowa, kto orzeka o mobbingu, pojęcie mobbingu i przesłanki mobbingu w orzecznictwie
Kto jest mobberem?
Kim jest ofiara?
Przejawy mobbingu
Fazy mobbingu
Najczęstsze przyczyny mobbingu oraz najczęściej występujące w firmach sytuacje mobbingowe
Szykana, mobbing, molestowanie – różnice i podobieństwa
Skutki prawne mobbingu: postępowanie przed sądem, roszczenia, sposób ustalania świadczeń, zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności
Wewnętrzne procedury obowiązujące u pracodawcy
Działania, które nie są mobbingiem i orzecznictwo
Sposoby rozwiązywania konfliktów
Skuteczne przywództwo
Kto prowadzi szkolenie?
Elżbieta Pawluczuk
– Coach, Mentor, Dyrektor Personalny.

Dziennikarz i politolog z wykształcenia, doświadczenie w pracy z ludźmi nabywała przez ostatnie 25 lat, pracując w branży HR, najpierw jako szkoleniowiec, potem zajmując się rekrutacją na stanowiska Executive i ostatecznie, od 2006 roku jako Dyrektor Personalny. Wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi uzupełniała w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Prawo Pracy oraz w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Pracy. Ukończyła również Coaching i Mentoring w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

W roli coacha i trenera towarzyszy swoim Klientom i wspiera ich w odnajdowaniu właściwej drogi do celu, który przed sobą stawiają. Dzięki jej pracy Klienci osiągają sukces w budowaniu przejrzystej komunikacji, lepiej dbają o prawidłowy przebieg informacji w zespole, wyznaczają wysokie standardy i monitorują wykonanie zadań, wspierając swoich pracowników w rozwoju, motywując do wspólnego wysiłku i delegując odpowiedzialność.

Szkolenia z przeciwdziałania mobbigowi prowadziła m. in. dla sklepów OBI, sklepów Super-Pharm i fabryki filtrów Filtron w Gostyniu.

Wartości, jakimi kieruje się w swoim życiu, to szacunek, otwartość, odpowiedzialność i wynikająca z niej efektywność w działaniu.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie