Onboarding
Szkolenie, dzięki któremu dowiesz się, jak sprawnie wdrożyć nowego pracownika do organizacji.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów HR oraz Managerom, odpowiedzialnym za procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników.
Jakie efekty daje szkolenie?
Podczas szkolenia uczestnicy:
Nauczą się jak planować wprowadzenie nowego pracownika z uwzględnieniem specyfiki firmy i działu.
Poznają narzędzia onboardingu oraz praktyki stosowane przez inne firmy.
Sporządzą plan onboardingu dla swojej organizacji.
Zrozumieją miejsce onboardingu w całości łańcucha zarządzania motywacyjnego pracownika.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, umożliwiającą lepsze przyswojenie wiedzy i angażującą do aktywnej pracy poprzez ćwiczenia, dyskusje oraz wymianę doświadczeń.
Każdy z uczestników sporządza swój własny plan onboardingu dotyczący wybranego stanowiska.
Uczestnicy otrzymają kompleksowe materiały pomocne w dalszej pracy nad wprowadzeniem procesu onboardingu we własnych firmach.
Plan szkolenia
Przyjęcie i proces integracji nowego pracownika – miejsce w procesach HR
Onboarding jako element łańcucha zarządzania motywacyjnego. Najważniejsze elementy wpływające na dalszą motywację pracownika
Dwupoziomowość procesu – przyjęcie w firmie i w dziale, adaptacja i integracja w nowym środowisku pracy
Przegląd narzędzi onboardingu oraz panorama dobrych praktyk stosowanych na rynku
Wybór przez każdego z uczestników stanowiska (lub grupy stanowisk) oraz sporządzenie planu onboardingu
Obserwacja pracownika będącego w procesie integracji
Długość trwania adaptacji i plan integracji
Po okresie integracji analiza procesu oraz potwierdzenie wyboru lub analiza niepowodzenia rekrutacyjnego
Kto prowadzi szkolenie?
Magdalena Guillet
– praktyk planowania procesów HR.

Była m. in dyrektorem HR w sieci hipermarketów gdzie rekrutowała całość załogi do nowych hipermarketów oraz planowała procesy onboardingu. Prowadziła szkolenia i konsultacje w zakresie adaptacji nowego pracownika dla swoich klientów z wielu branż. Obecnie konsultant biznesowy, trener, mentor i coach.

Kluczowe kompetencje: budowanie systemów HR (procesy rekrutacyjne, ocena pracownicza, rozmowy rozwojowe, zarządzanie kompetencjami, onboarding, programy mentoringowe); doradztwo strategiczne w zakresie określania misji, wizji, strategii firmy oraz ocena potencjału kadry kierowniczej (planowanie i przeprowadzanie AC/DC); rozwijanie kompetencji menedżerskich i umiejętności miękkich.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie