Narzędzia motywowania
Poza ukierunkowaniem i monitorowaniem działań pracowników, prowadzenie zespołu wymaga od menedżera umiejętności wywierania pozytywnej presji w celu rozwijania motywacji i zaangażowania członków ekipy.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, kierowników, szefów zespołów projektowych i wszystkich, którzy na stałe lub też nieformalnie kierują ekipami.
Jakie efekty daje szkolenie?
Wzmocnienie skuteczności w codziennym zarządzaniu zespołem.
Stymulowanie motywacji zespołu.
Stworzenie i umacnianie poczucia przynależności do zespołu.
Rozwiązywanie problemów w grupie.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Forma warsztatowa z elementami wykładu.
Nacisk na praktyczne aspekty motywowania pracowników.
Pomoc w opracowaniu planu motywacji członków zespołu.
Plan szkolenia
Rozwój potencjału
Jak sprawować funkcję menedżera i być akceptowanym przez swoją ekipę?
Stworzenie klimatu motywującego do pracy
Motywowanie na co dzień
Prowadzenie motywujących zebrań
Rozwiązywanie trudnych przypadków
pobierz szczegółowy plan szkolenia
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie