Supermoce na nowe czasy
Niezwykle skuteczna i atrakcyjna dla uczestników autorska hybryda pracy zespołowej i indywidualnej z wykorzystaniem wielu metod i technik trenerskich, m.in. LEGO®SERIOUS PLAY oraz MINDSONAR®.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Warsztat dedykowany jest managerom zarządzającym zespołami oraz zespołom, w tym zespołom projektowym, w każdym typie organizacji: korporacjach, MŚP i mikroprzedsiębiorstwach.
Jakie efekty daje szkolenie?
Uczestnicy poznają zagadnienie stylów myślowych, dowiedzą się, na podstawie badania psychometrycznego, jaki jest ich indywidualny mindset i – jeśli pracują w grupie lub zespole – jak się przekłada na pracę zespołową lub grupową.
Uczestnicy i/lub ich przełożeni dowiedzą się z wyników badania i jego bardzo głębokiej interpretacji jakie jest podłoże zachowań ludzi: kto i dlaczego chętnie wróci do pracy, kto chętnie będzie negocjował pracę zdalną, a kto najlepiej sprawdzi się w pracy hybrydowej.
Wiedza ta służyć może managerom do nowego rozumienia ludzi i nowego spojrzenia na postcovidowe budowanie i kierowanie zespołem, w tym także hybrydowym.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Uniwersalny program dla dla zespołów nowopowstałych, regenerowanych (np. postpandemicznie) oraz działających w swoim składzie od dawna.
Wprowadza skuteczne zmiany komunikacyjne (i inne) praktycznie od zaraz.
Idealny, gdy trudno o efektywność tradycyjnego szkolenia, gdy trudno się skupić przed monitorem lub zmotywować zespół do aktywnego uczestnictwa w działaniach rozwojowych.
Plan szkolenia
Część warsztatowa może trwać od 2 godzin do 4 pełnych dni szkoleniowych (warianty online i offline).
Włączenie narzędzi stosownych do przebiegu projektu np. klocków LEGO i działanie inspirowane metodą LEGO®SERIOUS PLAY (także w wersji online dla mniejszych zespołów!).
Praktyczne ćwiczenia warsztatowe z użyciem specjalnych kart „MindSonar Game" oraz innych narzędzi utrwalających wiedzę z badania, prowokujących wnioskowanie.
Możliwość dalszej pracy coachingowej i facylitacyjnej w zespołach i mniejszych teamach.
Kto prowadzi szkolenie?
Agnieszka Nadstawna
– licencjonowany trener i coach biznesu ze specjalizacją inteligencja emocjonalna, a także mówca motywacyjny i konsultant testów psychometrycznych MindSonar®.

Z jej autorskiego programu Supermoce na nowe czasy od maja 2020 do lipca 2021 r. skorzystało już około 350 uczestników jej warsztatów i procesów coachingowych, w tym m.in. zespoły takich firm jak: Metlife SA, TSystems / TMobile, Lenovo Polska, Elit SA, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, uczestnicy konferencji MeetingPlanner, Hotel Bristol Art. & Medical Spa.

Jej wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia kilku własnych firm – samodzielnie oraz w spółkach w ciągu 2,5 dekady – owocują skutecznymi działaniami z zespołami i pracownikami wszystkich szczebli.

Posiada liczne licencje i uprawnienia do posługiwania się wieloma metodami pracy, stosując w swojej pracy, jak mówi, hybrydę własnego pomysłu, która pozwala jej klientom znajdować szybkie i skuteczne rozwiązania w biznesie i pracy zawodowej oraz życiu osobistym. Pracuje inspirując się i zdobywając kolejne uprawnienia i licencje z zakresu m.in. Design Thinking®, LEGO Serious Play®, Komunikacji Transformującej, NLP, hortiterapii, arteterapii i innych.

Aktywnie działa także w zakresie propagowania możliwości wykorzystywania globalnych trendów do zarządzania zespołami – prowadząc warsztaty i występując na konferencjach.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie