Generowanie pomysłów biznesowych i rozwiązań managerskich
Warsztat poświęcony określaniu kierunku działania, projektowaniu i/lub usprawnianiu produktów, doświadczeń oraz usług.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Warsztat przeznaczony jest dla grupy projektowej z danej firmy, pracującej nad danym zagadnieniem, bądź dla specjalnie dobranej grupy ekspertów i osób niezależnych, która generuje podczas warsztatu pomysły na użytek klienta.

Jeśli celem warsztatu jest wypracowanie działań dwóch firm partnerskich lub zleceniodawcy i klienta – warto rozważyć udział obu stron w warsztacie.
Jakie efekty daje szkolenie?
Podstawowym skutkiem warsztatu jest wypracowanie pomysłu bądź zbliżenie do niego poprzez wygenerowanie idei bliskich rozwiązaniu ostatecznemu.
Celem dodatkowym warsztatu jest odblokowanie schematycznego myślenia, ale także pobudzenie gotowości do zmian, odkrywanie potencjału własnego i potencjału drzemiącego w każdym produkcie, przedmiocie i… osobie.
Trening buduje w uczestnikach świadomość, że kreatywność nie jest talentem, tylko sposobem myślenia, na który dajemy sobie zgodę lub nie. Jest także częścią inteligencji emocjonalnej – a więc cechą, którą można kształtować i modelować całe życie.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Autorska hybryda najskuteczniejszych spośród profesjonalnych technik, metod oraz narzędzi kreatywnego i twórczego myślenia.
Warsztat z solidną sesją kreatywną: z elementami treningu twórczości (której część stanowi metoda Design Thinking) oraz elementami coachingu zespołowego i facylitacji.
Opcja dodatkowa – włączenie do procesu twórczego badania sposobu myślenia odbiorców produktu/usługi i praca na wnioskach.
Plan szkolenia
Uświadomienie różnicy pomiędzy kreatywnością a umiejętnością wyboru najlepszego rozwiązania (w tym zagadnienie dywergencji i konwergencji w praktycznym zastosowaniu).
Ukształtowanie odwagi do swobodnego wyrażania poglądów i stosowna rozgrzewka umysłu.
Pokazanie roli i praktycznych aspektów rozdzielania etapów generowania i oceny pomysłów.
Kilka sesji generowania pomysłów związanych bezpośrednio z założeniami warsztatu.
Opcjonalnie wybór najlepszych pomysłów i sesja generowania pomysłów na skuteczne wdrożenie.
Podsumowanie i wyodrębnienie wniosków oraz pomysłów gotowych do wdrożenia.
Kto prowadzi szkolenie?
Agnieszka Nadstawna
– trener kreatywności i coach inteligencji emocjonalnej, a także arte-, biblio- i ogrodoterapeuta.

W branży szkoleniowej, eventowej i turystycznej (którym poświęciła, jako CEO, blisko dekady swojego życia zawodowego) skupiała się zawsze na innowacyjności i procesie twórczym, poprzedzonym procesami kreatywnymi. Sama mówi o sobie, że ma „niski próg nudy", więc wciąż potrzebuje twórczej stymulacji umysłu, a do tego cierpi na „nadprodukcję" pomysłów, co – w połączeniu – daje duże przeciążenie mózgu. Nauczyła się więc nimi zarządzać i generować je w efektywny niskoenergetyczny sposób, by od 15 lat, w roli trenera, dzielić się tą umiejętnością z ludźmi.

Proponowaną metodą – a dokładnie autorską hybrydą metod m.in. twórczego rozwiązywania problemów i myślenia projektowego – pracowała zarówno „jeden na jeden" z przedsiębiorcami, jak i z korporacjami oraz firmami z sektora MŚP. Wspierała zespoły, managerów i przedsiębiorców na drodze do m.in.: stworzenia kodeksu etyki na hali produkcyjnej firmy farmaceutycznej, opracowania złotej dziesiątki dobrej współpracy miedzy motoryzacyjnymi firmami partnerskimi, stworzenia dwóch spójnych i jednocześnie odrębnych wizerunków dwóch biur podróży zarządzanych przed ten sam zarząd, zbudowania struktury komunikacyjnej w firmie deweloperskiej skonfliktowanej z firmą macierzystą w oparciu o trudny i nieakceptowany przez zbuntowanych pracowników system informatyczny, wygenerowania pomysłów na nowe zastosowanie i sprzedaż produkowanego od lat krzesła w rodzinnym zakładzie produkcyjnym, ustalenia wiodącej usługi i grupy docelowej powstającej marki w branży beauty i innych.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie