Coaching sytuacyjny
Interwencyjne działania wspierające menedżerów.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Program wsparcia dedykujemy każdemu menedżerowi, który z powodu obecnej sytuacji:
doświadcza spadku osobistego zaangażowania i motywacji do pracy;
ma poczucie, że jego osobista efektywność jest mniejsza, a natłok myśli i zdarzające się wahania nastroju nie pozwalają w pełni skupić się na zadaniach;
zastanawia się jak w obecnej sytuacji zmotywować swoich pracowników i jaki ich wesprzeć;
rozpoznaje pewne trudności w budowaniu efektywnej komunikacji i współpracy w swoim zespole, który stał się „rozproszonym", „wirtualnym".
Jakie efekty daje szkolenie?
Korzyści wsparcia dla organizacji:
Znaczący wzrost skuteczności pracy zarządczej menedżerów – a przez to zwiększenie efektywności firmy.
Bardziej efektywne działania w ramach zespołów i całej organizacji.
Korzyści wsparcia dla menedżera:
Pozytywne spojrzenie na siebie i wzmocnienie zaufania do swoich kompetencji i posiadanych umiejętności.
Wzmocnienie odporności na stres i umiejętności zarządzenia sobą i swoimi emocjami.
Zrewidowanie tych zachowań, które na ten moment obniżają efektywność zawodową menedżera.
Wypracowanie na „tu i teraz" własnych strategii współpracy i komunikacji z zespołem.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
wsparcie realizowane poprzez indywidualne spotkania coachingowo-mentoringowe z potrzebującymi tego menedżerami
charakter sytuacyjny sesji coachingowej – aktualna potrzeba menedżera określa jej cel
pakiet 10, 15 lub 30 sesji realizowany w dowolnym czasie, przez 4 miesiące od dnia zakupu
Kto prowadzi szkolenie?
Katarzyna Kuciel
– Psycholog biznesu, Ekspert rozwoju Kapitału Ludzkiego, Trener przywództwa, Leadership and Stress Resilience Coach

Ekspert w obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, menedżerów i profesjonalistów. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu projektów
z zakresu oceny i budowania kompetencji przywódczych. Certyfikowany coach specjalizujący się w obszarze szeroko rozumianych umiejętności zarządczych, odporności na stres, zarządzania emocjami. Silna orientacja biznesowa (Executive MBA), wieloletnia współpraca z korporacjami
i dużymi firmami.

Jako ekspert w obszarze Talent Management zajmuje się: identyfikacją talentów, wyborem sukcesorów oraz projektowaniem rozwoju personalnego kluczowych pracowników.

Certyfikowany użytkownik profesjonalnych narzędzi diagnozy osobowości zawodowej (MBTI, Hogan, OPQ32, EverythingDISC, Facet5) oraz Team Diagnostics Assessment, narzędzia pozwalającego na profesjonalną ocenę efektywności zespołów.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę na szkolenie