Programy rozwojowe
Rozumiemy, jak ważny jest odpowiedni dobór tematu i metod szkoleniowych i starannie przygotowujemy się do każdego powierzonego nam projektu.

Współpracę z Klientem zaczynamy od zbadania potrzeb rozwojowych pracowników, a kończymy na ocenie rezultatów i sporządzeniu raportu.

Nasze kompleksowe podejście jest gwarancją wysokiej jakości usług dla Twojej firmy.
Na czym polega program rozwojowy?
Każdy nasz program jest inny, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta,
ale każdy zawiera elementy, bez których nie mógłby funkcjonować. Są to:
ANALIZA
POTRZEB
Nasi eksperci i trenerzy analizują potrzeby szkoleniowe firm począwszy od przyszłych uczestników, poprzez ich bezpośrednich przełożonych, po osoby zlecające szkolenie i szefów firm.
Wśród metod, które stosujemy, znajdują się wywiady ustrukturyzowane, analiza opisu stanowisk, analiza modeli kompetencyjnych oraz innych dokumentów, udostępnionych przez organizację
INDYWIDUALNY
PROGRAM
To nie tylko szkolenia. Aby spełnić oczekiwania naszych Klientów wykorzystujemy szeroki wachlarz metod rozwojowych takich, jak: coaching, on-the-job training, sesje on-line, ćwiczenia indywidualne i grupowe i wiele innych.

Szczegółowy program powstaje w oparciu o wyniki analizy potrzeb i w ciągłej komunikacji z osobami zlecającymi szkolenie, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że nie kupują kota w worku.
WDROŻENIE
PROGRAMU
Kiedy otrzymujemy zielone światło, przystępujemy do organizowania i przeprowadzania wszystkich elementów programu.
W zależności od wybranych metod, przygotowujemy sesje on-line, planujemy warsztaty wyjazdowe, bądź ustalamy zasady szkolenia w miejscu pracy.
Wszystko zależy od ustaleń z Klientem – możliwości są praktycznie nieograniczone.
OCENA
Na życzenie Klienta nasze projekty mogą być oceniane na kilku poziomach (zgodnie z modelem Kirkpatricka):

- Bezpośrednio po zakończeniu działań rozwojowych, uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne, w których oceniają swój poziom satysfakcji ze szkolenia, przydatność zakresu szkolenia w codziennej pracy oraz wiedzę i umiejętności trenerskie osób prowadzących szkolenie (ocena reakcji).

- Kolejny poziom (ocena uczenia się) jest podzielony na dwa etapy – przed szkoleniem uczestnicy wypełniają test wiedzy na dany temat. Po szkoleniu, wypełniany jest ten sam test, a porównanie wyników pokazuje, jak zmienił się ich poziom wiedzy.

- Na kolejnym etapie badane jest zachowanie uczestników i to, jakie zmiany zaszły w nim w efekcie szkolenia (ocena zachowania) – oddzielny projekt konsultingowy.

- Ostatnim elementem oceny jest oszacowanie, jak szkolenie wpłynęło na całą organizację i jakie korzyści jej przyniosło (ocena wyników) – oddzielny projekt konsultingowy.
DZIAŁANIA
POSZKOLENIOWE
To jeden z najważniejszych elementów procesu rozwoju pracowników.
Badania pokazują, że odpowiednio zaplanowane i przygotowane działania poszkoleniowe skutkują wykorzystaniem wiedzy zdobytej na szkoleniu w codziennej pracy i nabyciem nowych trwałych zachowań u 85% badanych (w porównaniu z 15% w przypadku szkoleń zakończonych w sposób tradycyjny).
Do najbardziej popularnych stosowanych przez nas metod należą: szkolenie w miejscu pracy, coaching, follow-up, „przypominacze" czy monitorowanie planów pracy.
Działania poszkoleniowe mogą stanowić również wstęp do kolejnego programu rozwojowego, gdyż mogą wykryć braki w innych obszarach działalności firmy.
Kompleksowe oraz indywidualne podejście do programów rozwojowych gwarantuje ich jakość i skuteczność,
a specjalnie dobrane działania poszkoleniowe zapewniają wysoki poziom wykorzystania
zdobytej wiedzy i umiejętności wśród uczestników.
Jak wygląda proces współpracy?
1
kontaktujesz się z nami lub wypełniasz formularz
2
badamy Twoje potrzeby i dobieramy szkolenie
3
ustalamy termin
4
podpisujemy umowę na wykonanie usług
5
w ustalonym
terminie realizujemy szkolenie
6
przesyłamy raport
ze szkolenia
Chcesz zapytać o program rozwojowy?
Wypełnij formularz i my skontaktujemy się z Tobą.