Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP
Poznaj prawidłowe rozwiązania w temacie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do kogo skierowane szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do pracodawców i pracowników, osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową, pracowników służby BHP i osób wykonujących jej zadania oraz wszystkich osób, które chcą poszerzyć wiedzę z tego zakresu.
Jakie efekty daje szkolenie?
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do rozstrzygania w praktyce problemów, przedstawionych na zajęciach. Dodatkowo, zapoznają się z rozbieżnościami, występującymi w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, co umożliwia lepsze ich zrozumienie.
Szkolenie pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, których często nie wyjaśniają obowiązujące przepisy.
Plan szkolenia
Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej" pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
I wiele innych problematycznych kwestii.