Dokumentacja pracownicza i RODO – co każdy pracodawca wiedzieć powinien
Poznaj wymogi dokumentacyjne, wprowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne oraz kwestie związane z ochroną danych osobowych w dziale kadr.
Do kogo skierowane szkolenie?
Szkolenie skierowane jest zarówno do pracodawców i właścicieli firm, samodzielnie prowadzących politykę kadrową, jak i do kierowników i pracowników działów kadr i płac oraz działów personalnych.
Jakie efekty daje szkolenie?
Zdobędziesz wiedzę niezbędną do należytego stosowania najnowszych przepisów w praktyce
Poznasz nowe regulacje i przykłady ich wykorzystania w praktyce
Dowiesz się, które kwestie są najbardziej kontrowersyjne i jak się do nich stosować
Uporządkujesz i zaktualizujesz wiedzę z zakresu prawa pracy
Nauczysz się samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą w formie papierowej i elektronicznej
Zdobędziesz umiejętności pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z funkcjonowaniem działów kadrowych
Poznasz praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania nowych przepisów oraz najnowsze interpretacje i stanowiska resortu pracy
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Na bieżąco aktualizowany program szkolenia, obejmujący najnowsze wymogi dokumentacyjne.
Gotowe wzory dokumentów przygotowane przez eksperta oraz dokumenty sporządzone razem z uczestnikami.
Aktualne stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PIP oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestii prowadzenia dokumentacji kadrowej.
Plan szkolenia
Dokumentacja pracownicza – omówienie najnowszych zmian przepisów i ich interpretacja
Zakres dokumentacji pracowniczej – omówienie poszczególnych dokumentów (w tym nowe świadectwo pracy)
Zasady prowadzenia akt osobowych od nawiązania stosunku pracy do ustania zatrudnienia (w tym wersja papierowa i elektroniczna dokumentów)
Ochrona danych osobowych – omówienie najnowszych regulacji w obszarze kadr i płac
Najczęstsze nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i jak ich unikać
Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku zniszczenia lub zagubienia, upadłości lub likwidacji pracodawcy, bądź przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę
Naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej – konsekwencje prawne
Case study – analiza konkretnych przykładów i kontrowersyjnych przypadków oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów