MS Excel dla działów kadr i płac
Szkolenie uczy stosowania narzędzi Excela w działach kadr i płac.
Jakie efekty daje szkolenie?
Nauczysz się tworzyć zestawienia i raporty. Poznasz funkcje zaokrąglające i tabele przestawne. Zrozumiesz, na czym polega pobieranie danych zewnętrznych i tworzenie korespondencji.
Do kogo skierowane szkolenie?
Osoby znające już podstawy MS Excel, które chciałby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego i dzięki temu podnieść wydajność i jakość swojej pracy. Szkolenie szczególnie polecane dla pracowników działów kadr i płac oraz administracji biurowej.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
zajęcia prowadzone metodą warsztatową
nauka na konkretnych przykładach
wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy
Dodatkowe wsparcie poszkoleniowe gwarantuje łatwiejsze przełożenie wiedzy na praktykę i wykorzystanie jej w codziennej pracy.
Plan szkolenia
Zaokrąglanie liczb w Excelu
Tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych
Korespondencja seryjna
Import danych zewnętrznych
Sprawdzanie poprawności danych
Formatowanie warunkowe
Podstawowe formuły obliczeniowe
Ochrona danych arkusza