Monitor badań klinicznych
Kurs on-line
Kto prowadzi szkolenie?
Kurs prowadzą praktycy badań klinicznych, wieloletni monitorzy i doświadczeni szkoleniowcy.
Do kogo skierowane szkolenie?
Kurs opracowany został dla osób zainteresowanych tematyką badań klinicznych i osób wchodzących w skład zespołów badawczych, a przede wszystkim dla kandydatów na monitorów oraz początkujących monitorów badań klinicznych.

UWAGA! Aby rozpocząć kurs konieczne jest wcześniejsze ukończenie kursu na asystenta badań klinicznych.
Jakie efekty daje szkolenie?
Kurs przygotowuje monitorów badań klinicznych do roli pośrednika między badaczami a sponsorem badania. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy zyskują merytoryczną wiedzę na temat etapów procesu badawczo-rozwojowego produktu leczniczego oraz wyrobu medycznego, a także nabywają praktycznych umiejętności związanych z przebiegiem monitorowania kolejnych etapów badania klinicznego.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Kompleksowy program kursu, zapewniający specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku monitora badań klinicznych.
Możliwość wglądu w środowisko badań klinicznych w Polsce oraz nawiązania kontaktów zawodowych.
Certyfikat, potwierdzający zdobyte kompetencje.
Plan szkolenia
4 weekendowe spotkania
32 godziny dydaktyczne
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Egzamin, którego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu
pobierz szczegółowy plan szkolenia