Aktualności
6 trendów w rekrutacji
Pod koniec ubiegłego roku w rekrutacji pojawiły się nowe trendy, wymuszone poniekąd przez pandemię i pracę zdalną. Które z nich zostaną z nami na dłużej?

Praca zdalna zostaje

Nie ma wątpliwości, że zdalna praca z domu stała się standardem dla wielu pracowników zarówno w 2020, jak i w 2021 roku. Ubiegłoroczne badanie IBM pokazało, że dwie trzecie pracowników zdalnych chciałoby jeszcze przez jakiś czas kontynuować pracę w „domowym biurze", a ponad połowa preferowałaby właśnie taką formę zatrudnienia na stałe.
Jest to ważna wskazówka dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, które podczas komunikacji z kandydatem muszą w sposób jasny i precyzyjny określić oczekiwania pracodawcy odnośnie możliwości pracy zdalnej. W szczególności najbardziej utalentowani pracownicy będą poszukiwać bardziej elastycznych form zatrudnienia, a co za tym idzie – dostępu do większej liczby możliwości.
  Testy psychometryczne zyskują na popularności

  Prawdopodobieństwo, że osoba rekrutująca i rekrutowana spotkają się twarzą w twarz, jest obecnie mniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego rekrutacja post-2020 musi skutecznie oceniać talenty na odległość. Przydatne mogą okazać się testy psychometryczne, na co wskazuje rosnące zapotrzebowanie na tego typu narzędzia.

  W miarę jak środowisko pracy staje się coraz bardziej złożone, również metody oceny kandydatów muszą odzwierciedlać tę wieloaspektowość. Korzystanie z opracowanych naukowo testów opartych na obiektywnych danych pozwala zaoszczędzić czas i odnaleźć idealnego pracownika wśród setek kandydatur.

  Szersze kryteria wyboru

  Nie tylko ocena odpowiednich umiejętności za pomocą testów psychometrycznych jest ważna. Dodatkowo rośnie zainteresowanie pracodawców kompetencjami miękkimi, takimi jak komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów czy współpraca w zespole, które kandydaci wnoszą do firmy.

  W każdej branży pracownicy muszą posiadać uzupełniające się kompetencje twarde i miękkie. Ważna jest znajomość nowych technologii, umiejętność wirtualnej współpracy, proaktywność, kompetencje międzykulturowe czy inteligencja emocjonalna. Obowiązkiem działu HR jest upewnienie się, że właściwie oceniają te umiejętności.
  Wirtualne wywiady

  Wielu pracodawców dostosowało już procedury zatrudniania do formatu on-line. Prowadzenie wywiadów z wykorzystaniem różnego typu komunikatorów nie jest przeszkodą w skutecznej rekrutacji, chyba że osoby rekrutujące nie przygotowały się do tego w sposób odpowiedni.

  Podstawą jest właściwa komunikacja z kandydatem przed i po rozmowie. Pozwala dostosować oczekiwania do sytuacji i uniknąć nieporozumień i stresu. A przed samym wywiadem zwolnij, uśmiechnij się i poświęć czas na rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych. Zobaczysz, że rozmowa przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń.

  Pula talentów

  Ciekawym trendem w 2021 roku jest powrót do korzystania z puli talentów. Konkurencja jest ciągłym zagrożeniem w kwestii pozyskiwania tak potrzebnych firmom talentów, a pula wewnętrznych i zewnętrznych talentów zapewnia szybkie znalezienie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Do łask powraca również rekrutacja wewnętrzna, dzięki której kandydaci mają możliwość rozwoju w ramach jednej organizacji.
  Rekrutacja w mediach społecznościowych

  To jeden z trendów, który rozwijał się jeszcze przed pandemią. Rekrutacja na platformach mediów społecznościowych nie stanowi obecnie jedynie uzupełnienia tradycyjnych form rekrutacji. Prawie 85% firm twierdzi, że z powodzeniem korzysta z tej formy pozyskiwania kandydatów. Działy HR muszą być jednak świadome tego, że konkurencja aktywnie zabiega o potencjalne talenty poprzez media społecznościowe i zwykłe ogłoszenie na LinkedIn już nie wystarczy. Należy budować relacje i w sposób proaktywny szukać kandydatów.

  Nie ulega wątpliwości, że w 2021 roku, aby utrzymać swoją pozycję na coraz bardziej niestabilnym rynku, firmy muszą zmienić metody rekrutacji i pozyskiwania talentów. Z pomocą przychodzą nowe, elastyczne strategie HR oraz nowoczesne narzędzia, usprawniające proces komunikacji z kandydatem i rekrutacji. Chociaż czasy się zmieniły, podstawowy cel zatrudniania jest wciąż ten sam: możliwie jak najdokładniejsze dopasowanie kompetencji kandydata do potrzeb firmy. Jedyna różnica polega obecnie na tym, że od firm oczekuje się prowadzenia lepiej przemyślanej i przygotowanej selekcji potencjalnych pracowników niż kiedykolwiek wcześniej.