Aktualności
Zdobądź super moce na nowe czasy!
Zagadnienie sposobu myślenia, jako podłoża do zachowań, które można poznać dzięki badaniu psychometrycznemu, daje możliwość znalezienia nowych sposobów zarządzania zespołami, motywowania siebie i innych oraz odkrywania nowych skutecznych opcji komunikowania się. Może ono odegrać znaczącą rolę w regeneracji i budowaniu zespołów postcovidowych. Uczestnicy projektu zyskują zrozumienie jak style myślenia wpływają na osiągane efekty oraz w jaki sposób mogą w swojej sytuacji (a także sytuacji zespołu, grupy, organizacji) użyć nowych korzystnych sposobów myślenia. Odkrywają swoje osobiste i grupowe/zespołowe „supermoce", budują samoświadomość w zakresie możliwości wpływu na swój własny sposób myślenia, który jest podłożem do zachowań i… oczywiście także ich „niemocy".

W trakcie warsztatu, uczestnicy dzielą się spostrzeżeniami, w jaki sposób widzą siebie oraz jak funkcjonują w danym środowisku (np. środowisku pracy), co oprócz wartości merytorycznej niesie za sobą odnowienie/kształtowanie poczucia więzi, integracji i wzmacnia „ducha" zespołu.
Warsztat ten może być okazją do spojrzenia na nowy model bycia liderem, który obecnie, według najnowszych trendów, jest inaczej definiowany w strukturach wertykalnych, a inaczej, w coraz częściej spotykanych, strukturach horyzontalnych.
Jakie korzyści daje posiadanie „supermocy"?

Po pierwsze, uczestnicy poznają zagadnienie stylów myślowych, dowiadują się, na podstawie badania psychometrycznego, jaki jest ich indywidualny mindset i – jeśli pracują w grupie lub zespole – jak przekłada się on na pracę zespołową lub grupową. Odnajdują wewnętrzną zgodę lub niezgodę na swoje dotychczasowe sposoby pokonywania trudności. Zwykle znajdują też silną motywację do poprawy i odkrywają możliwości zmiany sposobu myślenia.

Po drugie, uczestnicy i/lub ich przełożeni dowiadują się z wyników badania i jego bardzo głebokiej interpretacji jakie jest podłoże zachowań ludzi: kto i dlaczego chętnie wróci do pracy, kto chętnie będzie negocjował pracę zdalną, a kto najlepiej sprawdzi się w pracy hybrydowej oraz jak motywować ludzi jeśli takiej oferty nie można im teraz złozyć? Ponadto, wynik badania pokaże m.in.: indywiduany stosunek do pracy i odpowiedzialności zespołowej, czynniki motywujące do działania, szybkość działania, preferowany sposób pracy (zadaniowy, kreatywny), styl sortowania informacji przez mózg, tendencję do dążenia do celu lub do uników i zdolność przewidywania ryzyk, a nawet tendencję do dostrzegania „szklanki do połowy pełenj" lub „pustej" i wiele, wiele innych aspektów sposobu myślenia.
Ta ogromna wiedza służyć może managerom do nowego rozumienia ludzi i nowego spojrzenia na postcovidowe budowanie zespołu i kierowanie zespołem, w tym także hybrydowym.

Program służy również zarządom i managerom wszystkich szczebli do szybkiego i skutecznego odnalezienia nowego sposobu na zarządzanie sobą i zespołem, w tym – w szczególności – motywowania siebie i innych. Służy też zespołom, grupom i klientom indywidualnym – aby mogli zidentyfikować, opisać, poznać swój mindset, zdecydować jak w ich obecnej sytuacji im się on przydaje, zwiększyć samoświadomość, poznać swoje supermoce na nowe czasy, zdecydować o ewentualnej zmianie i narzędziach zmiany.
Projekt „Supermoce na nowe czasy" to także okazja do:

  • pozyskania ogromnej głębokiej wiedzy dla całej grupy respondentów o nich samych, jako zespole oraz o każdym z osobna – wiedza ta może stać się podstawą lepszej komunikacji, współpracy, motywowania się i świadomości marki, a także identyfikowania się z nią;
  • precyzyjnego wskazania ewentualnych dalszych potrzeb szkoleniowych – edukacyjnych i/lub rozwojowych;
  • wskazania managerom różnych możliwości optymalizacji zarządzania sobą, zespołem i projektami.
Uniwersalność i skuteczność

„Supermoce na nowe czasy" to uniwersalny program – online i offline, dla małych i dużych grup, hybryda pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej, dla zespołów nowopowstałych, regenerowanych (np. postpandemicznie) oraz działających w swoim składzie od dawna.

Program jest niezwykle skuteczny – wprowadza korzystne zmiany komunikacyjne (i inne) praktycznie od zaraz. Jest idealny, gdy tak trudno o efektywność tradycyjnego szkolenia, gdy tak trudno się skupić (szczególnie przed monitorem), gdy tak trudno zmotywować zespół do aktywnego uczestnictwa w działaniach szkoleniowych i rozwojowych. Bo temat osobistych i zespołowych „supermocy" bardzo angażuje.
Jest również idealny w mierzeniu się z trudnościami jakie spotykają poszczególne osoby oraz całe zespoły w sytuacji pandemii 2020-2021, ale także w każdej innej sytuacji pracy, w tym może być wykorzystany do:

  • redukcji stresu i budowania odporności psychicznej;
  • motywowania zespołu rozproszonego (praca zdalna);
  • komunikacji zespołowej oraz komunikacji zewnętrznej;
  • sprzedaży i identyfikacji z firmą, marką.
Jak to wygląda?

Zaproponowany program jest programem autorskim i jest tym samym modyfikowalny.

Projekt obejmuje badanie sposobu myślenia MindSonar dla wszystkich uczestników, warsztat online lub offline, indywidualne sesje interpretacyjne oraz raporty z badania (ok. 30 stron o każdym z respondentów).

Część warsztatowa może trwać od 2 godzin do 4 pełnych dni szkoleniowych (warianty online i offline). Podczas zajęć wykorzystywane są narzędzia stosowne do przebiegu projektu np. klocki LEGO i działanie inspirowane metodą LEGO®SERIOUS PLAY (także w wersji online dla mniejszych zespołów). Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych z użyciem specjalnych kart „MindSonar Game" oraz innych narzędzi utrwalających wiedzę z badania, prowokujących wnioskowanie. Istnieje również możliwość dalszej pracy coachingowej i facylitacyjnej w zespołach i mniejszych teamach.
Szczegółowe informacje o programie znajdziesz tutaj, a jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas!
Autorką tekstu jest Agnieszka Nadstawna licencjonowany trener i coach biznesu ze specjalizacją inteligencja emocjonalna, a także mówca motywacyjny i konsultant testów psychometrycznych MindSonar®.

Z jej autorskiego programu Supermoce na nowe czasy od maja 2020 do lipca 2021 r. skorzystało już około 350 uczestników jej warsztatów i procesów coachingowych, w tym m.in. zespoły takich firm jak: Metlife SA, TSystems / TMobile, Lenovo Polska, Elit SA, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, uczestnicy konferencji MeetingPlanner, Hotel Bristol Art. & Medical Spa.

Jej wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia kilku własnych firm – samodzielnie oraz w spółkach w ciągu 2,5 dekady – owocują skutecznymi działaniami z zespołami i pracownikami wszystkich szczebli.

Posiada liczne licencje i uprawnienia do posługiwania się wieloma metodami pracy, stosując w swojej pracy, jak mówi, hybrydę własnego pomysłu, która pozwala jej klientom znajdować szybkie i skuteczne rozwiązania w biznesie i pracy zawodowej oraz życiu osobistym. Pracuje inspirując się i zdobywając kolejne uprawnienia i licencje z zakresu m.in. Design Thinking®, LEGO Serious Play®, Komunikacji Transformującej, NLP, hortiterapii, arteterapii i innych.

Aktywnie działa także w zakresie propagowania możliwości wykorzystywania globalnych trendów do zarządzania zespołami – prowadząc warsztaty i występując na konferencjach.