Aktualności
Jak przeprowadzić zdalny onboarding pracownika – 9 dobrych praktyk (cz. 2)
W poprzednim artykule opisaliśmy pięć dobrych praktyk zdalnego onboardingu. Dziś prezentujemy kolejne, które warto wdrożyć w swojej organizacji.

6. Regularnie sprawdzaj

Regularne kontrole pozwalają ocenić skuteczność procesu onboardingu, a także upewnić się, że nowy pracownik postępuje zgodnie z oczekiwaniami.

Można wykorzystać kamienie milowe zawarte w planie wdrożenia, aby ocenić wydajność pracownika i jak najszybciej rozwiązać wszelkie potencjalne problemy.
  Kontakt z nowymi pracownikami zapewnia również możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat procesu onboardingu. Informację tę można z kolei wykorzystać, aby udoskonalić plan wdrożenia. Dzięki temu zarówno firma, jak i przyszli pracownicy będą mogli czerpać korzyści z onboardingu.

  Regularne kontrole mogą polegać na wysłaniu wiadomości e-mail lub zorganizowaniu rozmowy wideo. Często zaleca się to drugie, gdyż indywidualne rozmowy są znacznie bardziej efektywne.
    7. Uwzględnij uczenie się oparte na współpracy

    Upewnij się, że zapewniasz zdalnym pracownikom wystarczające możliwości uczenia się od siebie nawzajem. Jest to szczególnie ważne podczas procesu onboardingu, ponieważ oferuje kolejny sposób budowania silnej kultury zorientowanej na zespół, nawet jeśli pracownicy nie pracują razem w tej samej siedzibie.

    Możesz na przykład zaplanować sesje mentoringu wideo, w których bardziej doświadczeni członkowie zespołu lub menedżerowie pomogą nowym zdalnym pracownikom rozeznać się w obowiązkach i wprowadzą ich w tajniki pracy danego zespołu.

    8. Zapewnij menedżerom szkolenia

    Koncepcja pracy zdalnej istnieje od lat, ale wielu menedżerów nadal stosuje tradycyjne metody zarządzania członkami swojego zespołu. Ponieważ pracownicy zdalni stoją przed własnymi, unikalnymi wyzwaniami, ważne jest, aby menedżerowie zostali odpowiednio przeszkoleni. Pominięcie szkolenia zmusza menedżerów do powrotu do tradycyjnych metod, a nie do optymalizacji wdrażania i bieżącego wsparcia pracowników zdalnych.

    Menedżerowie powinni zostać przede wszystkim przeszkoleni w zakresie zarządzania pracownikami zdalnymi przy użyciu platform komunikacyjnych, takich jak Microsoft Teams, Skype, Zoom czy innych. Ponieważ kultura pracy zdalnej opiera się na dobrej komunikacji, wiedza, jak efektywnie korzystać z tych platform jest kluczowa.
      9. Stwórz kulturę przyjazną pracy zdalnej

      Aby firma odniosła sukces we wdrażaniu długoterminowych pracowników zdalnych, ważne jest, aby zainwestować w stworzenie takiego miejsca pracy, w którym nikt nie czuje się wykluczony, niezależnie od tego, gdzie pracuje.

      Zbyt często pracownicy zdalni mogą czuć się tak, jakby tak naprawdę nie byli częścią zespołu, a jedynie pełnili tymczasowe funkcje. Może to poważnie wpłynąć na ich produktywność, a także na ich doświadczenia w środowisku pracy. Można tego uniknąć, zapewniając stałą komunikację.

      Jeśli zarządzasz zespołem, poproś każdego członka zespołu o zorganizowanie rozmowy wideo z nowym pracownikiem zdalnym. Można wykorzystać ten czas na powitanie nowego pracownika w zespole i wyjaśnienie jego roli.

      Innym sposobem, w jaki można osiągnąć kulturę przyjazną dla zdalnych pracowników, jest równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są w biurze, czy poza nim. Upewnij się, że pracownicy zdalni mają dostęp do benefitów, które przysługują pracownikom w biurze. Na przykład, jeśli Twoja firma oferuje karnety na siłownię, możesz rozszerzyć to świadczenie również na pracowników zdalnych.
        Zdalny onboarding – „must have" każdej organizacji

        Praca zdalna jest obecnie bardziej popularna niż kiedykolwiek wcześniej i wydaje się nieuniknione, że większość firm będzie miała przynajmniej jednego pracownika zdalnego. Dzięki odpowiednim strategiom onboardingu i przejrzystemu planowi zdalnego wdrażania można skutecznie zarządzać wyzwaniami związanymi z pracą zdalną.

        Pamiętaj, że rezultatem każdego udanego procesu zdalnego onboardingu powinno być sprawienie, by nowy pracownik poczuł się częścią zespołu.

          Planujesz przygotować plan wdrożeniowy dla swoich nowych pracowników i potrzebujesz porady eksperta? Zapraszamy do kontaktu!