Aktualności
My i stres
Wszyscy teraz – mniej lub bardziej – przechodzimy przez kryzys. Wszystko staje się względne. Wyraźniej niż kiedykolwiek spotykamy się z własnymi myślami i emocjami.

Kryzysy nas zmieniają. Powodują przewlekły stres. Wywołują do tablicy. Niektórym zabierają bezpieczeństwo, a dają lęk.

W dużej mierze jednak to my decydujemy, co z nich weźmiemy dla siebie i jacy z nich wyjdziemy.

Wszyscy potrzebujemy więcej zrozumienia i troski

Ty jako lider masz nowe wyzwania. To czas empatycznego zarządzania, czas realizmu w zarządzaniu. To czas wiary w siebie, w swoje wizje i decyzje.
Niepewność, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa wywołują tzw. stres o charakterze przewlekłym. Menedżerowie, którzy doświadczają stresu, ponoszą określone koszty:

  • fizjologiczne: obniżenie zdolności obronnych organizmu;
  • poznawcze: trudność w koncentracji i skupieniu myśli, zagubienie w gąszczu różnorodnych zadań, mała asertywność lub upór, obniżenie racjonalnego oglądu sytuacji, trudność w podejmowaniu decyzji;
  • psychologiczne: poczucie pracy pod presją, niskie poczucie satysfakcji i zadowolenia, spadek samooceny, labilność emocjonalna, depresja, wypalenie zawodowe;
  • behawioralne: słaba wydajność, większa podatność na choroby, wypadki, nadużywanie alkoholu i/lub używek.
Dla organizacji szczególnie istotny może być efekt stresu menedżera w obszarze kognitywnym, czyli zniekształcenia w postrzeganiu przez niego rzeczywistości, trudność w ocenie i podejmowaniu decyzji, trudność w priorytetyzacji zadań i realizowaniu założonego planu działań.

Jak sobie radzić?

Odpowiedzią na te wyzwania może być program wsparcia dla menedżerów, dzięki któremu wzmocnią oni swoją odporność na stres, a także wypracują nowe strategie współpracy i komunikacji z zespołem. Indywidualnie dostosowana tematyka sesji oraz sytuacyjny charakter spotkań coachingowych pozwalają na bieżąco reagować na sytuacje kryzysowe i dzięki temu zwiększyć skuteczność pracy zarządczej menedżerów.
Autorką tekstu jest Katarzyna Kuciel – Psycholog biznesu, Ekspert rozwoju Kapitału Ludzkiego, Trener przywództwa, Leadership and Stress Resilience Coach.

Ekspert w obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerów i ekspertów. Od wielu lat realizuje projekty oceny i rozwoju umiejętności przywódczych managerów w organizacjach. Wspiera organizacje w procesach audytów przywództwa, identyfikacji Talentów, wyborów Sukcesorów oraz wytyczaniu Ścieżek Kariery dla kluczowych pracowników w firmach.