Aktualności
Co klocki LEGO mają wspólnego z rozwojem kompetencji pracowników?
Kto z nas nie lubił w dzieciństwie bawić się klockami LEGO? Chyba nie ma osoby, która nie budowałaby samochodów, bazy policji czy remizy straży pożarnej. A ile razy zdarzyło się Wam nadepnąć na samotny klocek LEGO pozostawiony na dywanie? ;)

Jednak poza tymi oczywistymi skojarzeniami, o klockach LEGO można, a nawet należy, mówić poważnie. Służą one bowiem do rozwoju kompetencji pracowników wielu organizacji.
  Czym jest „poważna zabawa" LEGO?

  LEGO Serious Play (LSP) to metodologia facylitacji opracowana w The Lego Group. Jej celem jest rozwój kreatywnego myślenia i komunikacji. Uczestnicy warsztatów budują z klocków LEGO trójwymiarowe modele swoich pomysłów i opowiadają o nich historie. Stąd nazwa „poważna zabawa".

  Johan Roos i Bart Victor stworzyli koncepcję i proces „Serious Play" w połowie lat 90. XX wieku jako sposób na umożliwienie menedżerom opisywania, tworzenia i kwestionowania swoich poglądów. Metoda ta jest wykorzystywana przede wszystkim podczas warsztatów mających na celu planowanie strategiczne, wprowadzanie zmian organizacyjnych, rozwiązywanie problemów, testowanie nowych pomysłów czy rozwój umiejętności pracy w zespole i kreowanie poczucia wspólnoty. Dzięki metodzie LSP wzmacniany jest proces uczenia się przez doświadczenie, a jej zaletą jest wszechstronność – mogą z niej korzystać zarówno korporacje, jak i małe firmy czy organizacje non-profit, począwszy od zwykłych pracowników po kadrę zarządzającą.
    Jakie korzyści daje LSP?

    LEGO Serious Play ułatwia inicjowanie rozmów na dany temat, zapewniając wszystkim uczestnikom przestrzeń do swobodnego wypowiadania się. Każdy ma szansę podzielić się swoim pomysłem i dzięki temu mieć swój wkład w opracowanie rozwiązania. Od pierwszych minut uczestnicy koncentrują się na temacie spotkania, łącząc wizualizację, działanie, krytyczne myślenie i rozmowę, co ułatwia współpracę i wypracowanie rozwiązań, satysfakcjonujących wszystkie strony.

    Innowacyjność metody LSP polega również na podejściu „hands-on, minds-on", które dzięki zaangażowaniu rąk do pracy pozwala „włączyć umysł", lepiej zrozumieć problem i kreatywnie podejść do jego rozwiązania. Dodatkowo metoda ta wspiera efektywną komunikację w zespole poprzez dyskusje grupowe, dzielenie się wiedzą, wspólne szukanie rozwiązań i podejmowanie decyzji. Sam proces nabywania nowych kompetencji jest wzmocniony poprzez połączenie metod uczenia się dla poszczególnych typów sensorycznych: wzrokowców, słuchowców i kinestetyków oraz poprzez facylitację certyfikowanego eksperta.
      Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

      Jeśli chciałbyś przeprowadzić warsztaty inspirowane LEGO Seriuos Play w swojej organizacji – czy to jako budowanie relacji w zespole po długim okresie lockdownu, czy też jako ćwiczenie umiejętności kreatywnego myślenia i komunikacji, napisz do nas. Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy dobrać najlepszą formę zajęć, która umożliwi Twoim pracownikom rozwój poprzez zabawę.