Aktualności
Komunikacja w postpandemicznym świecie biznesu
Najwyższy czas, aby liderzy odbudowali więzi, które zburzyła pandemia COVID-19. Krok pierwszy to zacząć rozmawiać. W najnowszym artykule dzielimy się radami, które pomogą nadać tym rozmowom znaczenie.

Na początku pandemii największą obawą wielu dyrektorów i managerów była komunikacja z pracownikami. Właściwa strategia komunikacyjna była krytyczna podczas pracy zdalnej i pozostanie tak samo ważna, kiedy powrócimy do „normalności" (cokolwiek to oznacza). Chociaż nadal żyjemy w uścisku COVID-19, firmy zaczynają opracowywać plany sprowadzenia swoich pracowników z powrotem do biura w nadchodzących tygodniach i miesiącach.
  W wielu firmach dominuje odgórne podejście do komunikowania pracownikom planów. I chociaż masowe e-maile same w sobie nie stanowią problemu, nie zastąpią one jednak takiego rodzaju komunikacji, którego wymaga dana chwila, a mianowicie rozmów. W rzeczywistości, w tym krytycznym czasie liderzy powinni zacząć planować częste rozmowy z poszczególnymi pracownikami. Rozmowy to najlepsze sposób, aby liderzy i pracownicy odbudowali zakłócone przez izolację relacje. Dlatego ważne jest, aby liderzy skutecznie nimi zarządzali.
  Cztery „I" przywództwa konwersacyjnego

  Książka Talk, Inc.: How Trusted Leaders Use Conversation to Power Their Organisation, autorstwa Borisa Groysberga i Michaela Slinda, bada, w jaki sposób strategie informacyjne firm ewoluowały od odgórnych, zorientowanych na wydawanie poleceń komunikatów do czegoś bardziej nieformalnego, bezpośredniego i osobistego, od monologu do prawdziwej wymiany zdań między liderami a pracownikami. Ta zmiana spowodowała:

  • rozwój pracy opartej na przekazywaniu wiedzy;
  • tendencje w kierunku bardziej płaskich, mniej zhierarchizowanych organizacji;
  • rosnącą różnorodność i globalizację, uświadamianie różnych stylów komunikacji i kompetencji międzykulturowych;
  • rozwój mediów społecznościowych i natychmiastowej komunikacji;
  • zmianę pokoleniową – pracownicy pokolenia Z o bardziej egalitarnym i autoekspresyjnym stylu wkraczają na rynek pracy (i pełnią role przywódcze).
   Rozwój tych trendów zdecydowanie przyspieszył w ostatnich latach. Kiedy dodamy do tego bezprecedensowe wymagania komunikacyjne związane z pandemią i późniejszy powrót do miejsca pracy, przywództwo konwersacyjne staje się koniecznością.

   Wspomniana wyżej książka prezentuje ramy dla przywództwa konwersacyjnego oparte na czterech zasadach – intymności, interaktywności, integracji i intencjonalności – które wzajemnie się wzmacniają.
    Intymność

    Liderzy muszą być uczciwi i empatyczni w relacjach ze swoimi zespołami, prezentując się jako w pełni ludzcy i uznając także człowieczeństwo swoich pracowników. Intymność oznacza bliskość i chociaż dystans społeczny pozostaje ważny dla złagodzenia rozprzestrzeniania się COVID-19, bliskość psychologiczna – zaufanie interpersonalne, zgodność z wartościami i strategią, wspólne rozumienie kluczowych faktów – nigdy nie była tak istotna. Bliskość psychologiczna wymaga zdobycia zaufania, aktywnego słuchania i indywidualnego podejścia.
      Interaktywność

      Intymność tworzy bardziej autentyczny styl komunikacji przywódczej. Interaktywność zmienia tę komunikację w dwukierunkowy dialog, umożliwiając kierownictwu lepsze reagowanie na potrzeby pracowników i działanie na podstawie ich spostrzeżeń. Technologia może ułatwić proces informacji zwrotnej, ale nie może stworzyć kultury feedbacku.

      Dialog jest niezbędny do tworzenia wspólnej rzeczywistości – zwłaszcza teraz. Doświadczenia ludzi związane z pandemią były bardzo zróżnicowane w zależności od czynników, takich jak lokalizacja, płeć, rodzina, sytuacja życiowa, wiek, stan cywilny i inne. Każdy członek Twojego zespołu ma unikalne spojrzenie na miniony rok. Prowadź indywidualne rozmowy, aby dowiedzieć się, czego ludzie potrzebują i jakie mogą mieć spostrzeżenia.
        Integracja

        Zasada integracji rozszerza role pracowników – poza słuchanie i reagowanie – na współtworzenie narracji firmy oraz pełnienie roli ambasadorów marki i liderów myśli.

        W okresie powszechnego bezrobocia i niepewności ekonomicznej osoby, które mają pracę, dużo mówią o tym, jak ich firmy radzą sobie z kryzysem i przechodzą do bardziej normalnej działalności. Każdy chce wiedzieć, kto radzi sobie słabo, a kto dobrze i dlaczego. Przygotuj swoich ludzi do pełnienia roli ambasadorów marki. Jeśli klient nie czuje się jeszcze komfortowo w sklepie, osoba z działu obsługi, z którą rozmawia, staje się jej jedynym łącznikiem z wartościami firmy, jej historią i doświadczeniem.
          Intencjonalność

          Intencjonalność sprawia, że te intymne, interaktywne i integracyjne rozmowy są związane z celami i wyzwaniami organizacyjnymi. W przeciwieństwie do rozmów towarzyskich, rozmowy organizacyjne mają charakter teleologiczny – dążą do określonego celu. W tym przypadku celem tym jest wspólne zrozumienie faktów i planów na przyszłość oraz uzasadnienie tych planów.
            Odbudowywanie relacji po ciężkim roku

            Ludzie wiele przeszli w ciągu ostatniego roku i nikt nie wróci do pracy jako ta sama osoba, którą był przed pandemią. Dotyczy to również liderów. Konieczne będzie ponowne nawiązanie relacji, a po roku interakcji z Zoomem ludzie mogą mieć problemy z komunikacją w realnym świecie.

            Ważne jest okazywanie życzliwości pracownikom podczas powrotu do miejsca pracy. Liderzy powinni wykorzystać tę okazję i ćwiczyć umiejętność prowadzenia rozmów dla dobra swoich pracowników i organizacji.

              Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak odbudować w swojej organizacji postcovidową komunikację w zespołach? Skontaktuj się z nami!