Aktualności
Kultura zwinnego uczenia się
W poprzednim artykule pisaliśmy o zwinnym uczeniu się.

Przypomnijmy krótko, że zwinne uczenie się w firmie to po prostu wykorzystanie metodologii agile w zakresie szkolenia pracowników.

Podejście do szkolenia pracowników, które koncentruje się na zwinnym uczeniu się, sprawia, że firmy odnoszą większe sukcesy. Dlaczego? Ponieważ uczy pracowników, że można popełniać błędy i wypróbowywać nowe pomysły. Tworzy kulturę firmy, w której wiedza i eksperymentowanie są ważniejsze niż trzymanie się prostej i wąskiej ścieżki w obawie przed porażką.

Jak wdrożyć kulturę zwinnego uczenia się?

Zacznij od wprowadzenia następujących elementów do strategii szkoleniowej w swojej firmie:
Ustawiczne uczenie się

Szkolenie pracowników nie powinno mieć daty końcowej. Zamiast tego powinniśmy stworzyć kulturę, w której ciągłe uczenie się jest nie tylko wspierane, ale i celebrowane. To jedyny sposób, aby na dłuższą metę utrzymać zaangażowanie, satysfakcję i dążenie do doskonałości pracowników. Sposobem promowania ustawicznego uczenia się jest opracowywanie programów podnoszenia umiejętności lub zmiany kwalifikacji. Pomoże to pracownikom poczuć się bardziej spełnionym i może ułatwić awans, co zwiększy ich motywację i lojalność wobec firmy.

Ciągła komunikacja i współpraca

Każdy dobry szef chce uniknąć sytuacji, w której jego pracownicy działają w odizolowaniu od reszty organizacji. Zwinne uczenie się poprawia komunikację i współpracę między zespołami, a to z kolei zwiększa zaufanie pomiędzy pracownikami. Jak to osiągnąć, skoro w praktyce każdy dział wymaga szkoleń w innym zakresie tematycznym? Można skorzystać z metodologii agile i zorganizować krótkie regularne spotkania, podczas których wszyscy dzielą się tym, czego się uczą i z jakimi przeszkodami się mierzą. Takie spotkania pomagają przełamać bariery między różnymi zespołami, dzięki czemu komunikacja staje się prostsza i bardziej efektywna.
Wspólne uczenie się

Praktykując ciągłą komunikację między zespołami, można iść krok dalej, w kierunku wspólnego uczenia się. W prawdziwie zwinnej kulturze firmy uczenie się od siebie nawzajem polega na dostrzeżeniu niewykorzystanego potencjału pracowników, dzięki czemu mogą oni zostać „nauczycielami" w tematach, w których posiadają unikalną wiedzę.

Microlearning

Microlearning umożliwia naukę podczas krótkich, kilkuminutowych sesji. Tego typu „pigułki wiedzy" można szybko tworzyć i wykorzystywać, co czyni je idealnymi do zwinnego środowiska uczenia się. Microlearning jest idealnym rozwiązaniem w przypadku trudnych i złożonych tematów szkoleniowych. Dzięki krótkim sesjom, łatwiej jest odnaleźć i przyswoić kluczowe informacje i poszczególne fragmenty wiedzy.
    Metoda odwróconego uczenia się

    Metoda ta polega na dostarczeniu treści teoretycznych przed sesją praktyczną. Osoby uczące się zapoznają się z przedstawionym materiałem samodzielnie, a następnie wykorzystują czas podczas sesji praktycznej na aktywne uczenie się od siebie nawzajem, a nie na słuchanie wykładu osoby prowadzącej. Jeśli pracownicy wcześniej zapoznają się z danym zagadnieniem, będą mogli lepiej wykorzystać swoje sesje na żywo, zagłębiając się w temat i angażując się w rozmowę, co z kolei przełoży się na lepsze przyswajanie wiedzy.

    Mobilne uczenie się

    Zwinne uczenie się polega na elastyczności. Treści powinny być dostarczane w sposób łatwy do wykorzystania przez pracowników, a mobilne uczenie się właśnie to robi. Zdecydowana większość osób, zwłaszcza jeśli szkolą się zdalnie, będzie wolała korzystać z treści na swoich telefonach. Ponadto mobilne uczenie się umożliwia korzystanie ze wszystkiego, od mediów społecznościowych po udostępnianie informacji w chmurze, aby jak najlepiej wykorzystać sesję szkoleniową.


    Stosowanie zwinnego procesu uczenia się sprawia, że szkolenie pracowników jest bardziej elastyczne, szybsze i dużo bardziej efektywne. Co ważniejsze, pomaga budować zwinną kulturę firmy od podstaw. Kulturę, w której pracownicy czują się dostrzegani, doceniani i zmotywowani, aby próbować nowych rzeczy. Jest to rodzaj kultury, który pomaga firmom nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się w tym szalonym, ciągle zmieniającym się świecie.