Aktualności
Ucz się zwinnie
Wydawać by się mogło, że „zwinni uczniowie" uczą się po prostu szybciej niż inni. Głębsza analiza tematu pokazuje jednak, że wyróżniają się oni znacznie większą liczbą cech, coraz bardziej potrzebnych w naszych niestabilnych, niepewnych i niejednoznacznych czasach.

Uczenie się w duchu agile

Jedno ze źródeł definiuje zwinność uczenia się jako zdolność i chęć uczenia się poprzez wszelkiego rodzaju doświadczenia i wykorzystywania tej wiedzy do skutecznego działania w nowych sytuacjach, a także zdolność przystosowania się jednostki do uczenia się nowych sposobów radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami. Inne źródło uzupełnia tę definicję o rezygnację z umiejętności i pomysłów, które nie są już istotne i uczenie się nowych, które są.
Pięć wymiarów zwinnego uczenia się

Badania przeprowadzone w Teachers College na Uniwersytecie Columbia doprowadziły do zidentyfikowania pięciu głównych wymiarów zwinnego uczenia się. Cztery z nich sprzyjają zwinnemu uczeniu się (innowacje, działanie, refleksja i ryzyko), a jeden wywiera negatywny wpływ na ten proces (obrona).

 • Innowacje – kwestionowanie status quo i długo utrzymywanych założeń w celu odkrywania nowych sposobów działania.
 • Działanie – zaangażowanie, radzenie sobie ze stresem wynikającym z niejasności oraz szybkie dostosowywanie się.
 • Refleksja – potrzeba informacji zwrotnej, aby lepiej zrozumieć własne założenia i zachowania.
 • Ryzyko – próbowanie nowych rzeczy, w przypadku których sukces nie zawsze jest gwarantowany.
 • Obrona – pozostawanie zamkniętym lub defensywnym w obliczu wyzwań lub krytycznej informacji zwrotnej.

Cechy osobowości sprzyjające uczeniu się w duchu agile


Osoby, posiadające dużą zwinność uczenia się (tzn. osoby, które uzyskują wysoki wynik w pierwszych czterech wymiarach i niski w ostatnim wymiarze uczenia się) z większym prawdopodobieństwem posiadają następujące cechy:

 • są bardziej ekstrawertyczni i chętniej przejmują kontrolę;
 • są bardziej oryginalni, bardziej kreatywni, szukają złożoności i chętnie akceptują zmiany;
 • są bardziej skupieni, zorganizowani, zmotywowani i metodyczni;
 • są bardziej odporni, spokojniejsi i bardziej optymistyczni, a także szybciej radzą sobie ze stresującymi wydarzeniami;
 • są mniej ugodowi, chętniej rzucają wyzwanie innym i wyrażają swoje opinie.
Jak zostać „zwinnym uczniem"?

Wprowadzaj innowacje: rzuć wyzwanie status quo, próbuj wprowadzać ulepszenia i eksperymentować z nowymi pomysłami. Wymyślaj nowe rozwiązania problemów, nawet jeśli istnieją wypróbowane rozwiązania.

Działaj: zachowaj spokój w obliczu wyzwania lub stresującej sytuacji. Zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć problem i aktywnie słuchaj odpowiedzi. Kiedy czujesz się zestresowany, poświęć trochę czasu na zastanowienie się, co jest naprawdę potrzebne, aby rozwiązać problem.

Zastanów się: znajdź czas na krytyczną refleksję nad swoimi doświadczeniami i przeanalizuj dotychczasowe niepowodzenia, aby wyciągnąć z nich wnioski. Poproś zaufaną osobę o udzielenie otwartej i szczerej informacji zwrotnej.

Podejmuj ryzyko: zgłoś się na ochotnika do pełnienia ról, które są niejednoznaczne, nowe lub w inny sposób wymagające i czerp przyjemność ze zmagania się z trudnym problemem. Podejmij nowe wyzwanie, które cię przeraża, coś znaczącego, ale nie tak ważnego, że porażka będzie miała poważne konsekwencje osobiste. Poproś o pomoc i wsparcie innych.

Unikaj defensywy: rozważ swoją osobistą rolę zarówno w sukcesach, jak i porażkach i szukaj informacji zwrotnej. Potraktuj opinię jako prezent, nawet jeśli jest to niewygodne. Unikaj tworzenia wymówek.
  Korzyści ze zwinnego uczenia się

  Uczenie się w duchu agile ma wiele zalet. Pozwala przede wszystkim wypracować zdolność przystosowywania się do zmian. Dzięki zwinnemu uczeniu się pracownicy są wystarczająco szybcy, aby nadrobić zaległości w sytuacji, gdy wszystko się zmienia. Podejście agile uczy też podejmowania ryzyka i otwartości oraz daje możliwość uczenia się zarówno na sukcesach, jak i porażkach. „Zwinni uczniowie" lepiej współpracują w zespole i chętniej dzielą się wiedzą, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko utraty kluczowych informacji. Cechuje ich większa orientacja na klienta oraz wyższa ogólna wydajność, co wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji.


  Jak zbudować kulturę zwinnego uczenia się w firmie? O tym już wkrótce w kolejnym artykule.